آهنگ

چند واقعیت روانشناسی

در این نوشتار از ۱۴ واقعیت روانشناسی بسیار جالب سخن می‌گوییم که دانستن آن‌ها به شما در مسیر موفقیت در کار و زندگی کمک می‌کند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

موسیقی و ابعاد مختلف آن

“موسیقی و ابعاد مختلف برای شناخت بهتر آن”

بسیاری از ما دوست داریم در بدو ورود به موضوعی “اظهار نظرکارشناسی” کنیم , “مقایسه ی کارشناسی” انجام بدیم , و در نتیجه بلافاصله “بهترین و بدترین ” انتخاب کنیم . اصولا انتخاب بهترین و بدترین و فهم یک اثر بنا بر باور مفسران “هرمنوتیک فلسفی” به خلقیات و روحیات ,شرایط خانواده و اطرافیان , وضعیت روحی و جسمی , جامعه و تا حدودی IQ افراد بستگی دارد , و این ها حصار هایی هستند که نمیگذارند اندیشه ی یک فرد از دایره ی خود فراتر رود , که البته بنا بر عقیده ی مفسران “هرمونوتیک نوین” با نشان دادن شیوه و راهکار های خاص به افراد میتوان این فهم اثر را در آن ها ارتقا بخشید .اما اگر نشان دادن شیوه ها و راهکار های خاص در میان نباشد شاید به تعداد افرادی که یک اثر را مطالعه میکنند “درک و فهم های مختلف” از آن اثر وجود داشته باشد .

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733