نمایشگاه مجازی فارس Tag: آموزش رانندگی حرفه ای

Tag: آموزش رانندگی حرفه ای

شرایط لازم برای شرکت در کلاس های آموزش فرمول یک

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده کلاس های آموزشی فرمول و تجربه رانندگی با انواع ماشین های فوق العاده رانندگی کارتینگ (ماشین های کوچولوی یک نفره کارت) نخستین قدم در جاده ای است که به فرمول یک ختم می شود. بعد از رانندگی با ماشین های کارت، شما می توانید در مسابقات فرمول چهار، سپس فرمول…

Read more