نمایشگاه مجازی فارس Tag: آمریکایی شدن

Tag: آمریکایی شدن

دلیل جذب سریع مهاجران به جامعه و فرهنگ آمریکا

راز جذب سریع مهاجران به جامعه و فرهنگ آمریکا چیست؟ بنا بر یک پژوهش اخیر که توسط آکادمی ملی علوم، مهندسی و پزشکی به انجام رسید، مهاجران به ایالات متحده با سرعتی بیشتر و در سطحی وسیع تر از همیشه جذب جامعه آمریکایی می شوند. این فقط مربوط به کسب شهروندی ایالات متحده نمی شود….

Read more