نمایشگاه مجازی فارس Tag: آمار مسافران ایرانی

Tag: آمار مسافران ایرانی

آماری از مسافران ایرانی تایلند در سال۲۰۱۴

آماری از مسافران ایرانی تایلند در سال۲۰۱۴ یکی از مدیران گردشگری تایلند گفت: در سال ۲۰۱۴ حدود ۸۰ هزار ایرانی به تایلند سفر کرده اند. این درحالی است که با توسعه گردشگری فرهنگی و خانوادگی قصد داریم استقبال ایرانیان از تایلند را بیشتر کنیم.

Read more