نمایشگاه مجازی فارس Tag: آلومنیوم

Tag: آلومنیوم

عرق و ضد عرق – دئودورانت

محصولات ضد عرق (آنتی پرسپیرنت) چگونه کار می کنند؟ رایج ترین مواد موثره مورد استفاده در آنتی پرسپیرنت ها ترکیبات فلزی است. نمک های فلزی خاصیت قابض دارند که با پروتئین های بافت پوست واکنش داده وباعث انعقاد آنها می شوند. مهم ترین نمک های به کار رفته به این منظور نمک های آلومینیوم هستند…

Read more