نمایشگاه مجازی فارس Tag: آلوده انگاری

Tag: آلوده انگاری

ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا (Julia Kristeva) در سال 1941 در بلغارستان به دنیا آمد. کریستوا در سال 1966 از بلغارستان به پاریس آمد، او از اواخر دهه 1970 به بعد کارش عمدتا مربوط به روانکاوی، جنسیت و فمنیسم  بوده. کریستوا بخشی از سنت فلسفی محسوب می‌شود که مفهوم سوبژکتیو را نقطه آغاز کار خویش قرار داده‌است ….

Read more