Tag: آلفا

آلفاي قبل خواب

مقاله قدیمی پیک آلفا را در این لینک بخوانید. آلفاي قبل خواب انسانها دارای چهار نوع فرکانس مغزی هستند: 1 – بتا، همان حالت بيداري كامل است و ضمير خود آگاه در آن فعال می باشد. 2 – آلفا، خلسه – ترنس. 3 – تتا، امواج تله پاتي، شهود، روشن بيني. 4 – دلتا، خواب…

Read more