Tag Archives: آلترناریا

28Aug/16

بیماریهای کفش و قالی

بیماریهای کفش و قالی هزاران نوع از انواع کپک ها وجود دارد که هر روز در داخل و خارج از خانه با آنها مواجه می شویم. کپک ها به آسانی از طریق

Read More...