آشوری ایرانی مقیم آمریکا

رزی ملک-یونان

رزی ملک-یونان
منبع: http://go.usa.gov/3czKT
“معرفی چهره های برجسته ایرانی – آمریکایی”

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733