Tag Archives: آشنایی

25Dec/15

پرسشنامه مشاوره قبل از ازدواج

پرسشنامه مشاوره قبل از ازدواج این پرسشنامه با سۆالاتی آسان اما کلیدی و مهم طراحی شده است که زوجین با پاسخ دادن به آنهابه صورت فردی سپس بحث با یکدیگر در این

Read More...
15Dec/14

باید و نبایدهای آشنایی تا ازدواج

این مقاله در مورد: پنج کاری که نباید در اولین دیدار انجام دهید! و چیزایی که نباید با شوهرتون دربارش حرف بزنین! صحبت می کند

Read More...