آسیب

قسمت هشتم مهارت های ارتباطی

مهارتهاي ابراز وجود

گوش كردن و ابراز وجود به مقوله‌هاي متضادي اشاره دارند كه مكمل يكديگر هستند.

در تفكر قديمي چيني به اين شكل ين يانگ مي‌گويند كه به مقوله‌هاي متضادي اشاره دارد كه با وجود تفاوت بسيار ، مكمل يكديگر هستند و هر يك بدون ديگري ناقص است. گوش كردن و ابراز وجود ين و يانگ ارتباط به شمار مي‌روند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

همسراني که مدام قهر و آشتي مي کنند

همسراني که مدام قهر و آشتي مي کنند

معلوم نيست اين چند دهمين باري است که در طول يک سال و نيم که از عقدشان مي گذرد، با هم قهر کرده اند. ترانه احساس درماندگي مي کرد و نمي دانست در گفت وگوي تلفني با مشاور بايد تمام جزئيات مشکلش را بيان کند يا خير. آشکارترين چيزي که مي شد در رفتار او احساس کرد نياز به گفت وگو با شخصي غير از همسرش بود. همسري که به دليل به وجود آمدن يک اختلاف، چند روزي است با ترانه قهر کرده است و با او صحبت نمي کند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733