نمایشگاه مجازی فارس Tag: آسپرژیلوس

Tag: آسپرژیلوس

بیماریهای کفش و قالی

بیماریهای کفش و قالی هزاران نوع از انواع کپک ها وجود دارد که هر روز در داخل و خارج از خانه با آنها مواجه می شویم. کپک ها به آسانی از طریق کفش ها، لباس ها و حیوانات خانگی به خانه راه می یابند. نها اشکال متفاوتی دارند و به رنگ های سفید، خاکستری، قهوه…

Read more