نمایشگاه مجازی فارس Tag: آریستوفانوس

Tag: آریستوفانوس

مقاله فاخر: عشق و دوستی از دیدگاه افلاطون

عشق و دوستی در فلسفه افلاطون افلاطون در سه رسالۀ لیسیس ((یا دوستی) Lysis (on Friendship)، ضیافت Symposium و فایدروس Phaedrus به مقوله دوستی و عشق توجه خاص نشان داده است. در لیسیس، سقراط در گفتگو با گروهی از جوانان شهر آتن، “دوستی” را مورد بحث قرار می دهد و در ضیافت و فایدروس، “عشق…

Read more