نمایشگاه مجازی فارس Tag: آرمانگرایی

Tag: آرمانگرایی

نظر خوانندگان: عشق یک مثلث است

عشق یک مثلث است گفته می شود در ایران دلیل بیشتر از نیمی از طلاق ها نارضایتی جنسی است. آیا واقعا همه روابط عاطفی زوج ها بر مبنای رابطه جنسی شکل می گیرد؟ پایداری این رابطه به چه چیزی بستگی دارد؟ چرا بعضی ها خیانت می کنند؟ چرا با اینکه خیانت می کنند ادعا می…

Read more