آرتور رولنيک

گفت‌وگوي آرتور رولنيک با توماس سارجنت

اشتباه نکنید اقتصاد کلان غافلگیر نشد
گفت‌وگوي آرتور رولنيک با توماس سارجنت

انقلاب «انتظارات عقلاني» اقتصادکلان را از پايه و اساس در نظريه و عمل دگرگون کرد. مدل‌هاي پيشين فرض مي‌کردند که مردم از روي بي‌ارادگي و منفعلانه به تغييرات سياست پولي و مالي واکنش نشان مي‌دهند اما در مدل‌هاي انتظارات عقلاني مردم استراتژيک رفتار مي‌کنند نه روباتيک. اين تئوري جديد تأييد کرد که مردم چشم به آينده دارند، پيش‌بيني مي‌کنند که چگونه دولت‌ها و بازارها عمل مي‌کنند و پس از آن به روشي رفتار مي‌کنند که اعتقاد دارند باعث ارتقاي زندگي‌شان خواهد شد. اما سرآغاز تمام اين اتفاقات اوايل دهه 1970 بود. زماني که توماس سارجنت و همکارانش در دانشگاه مينه سوتا با الهام از اثر بزرگ رابرت لوکاس نظريه اقتصادکلان را دوباره بنا کردند و از فرض‌هاي اساسي و ريزترين اجزاي پايه‌اي تا دورترين پيش‌بيني‌ها آن را تغيير دادند. گفت‌و‌گوي پيش‌رو را «آرت رولنيک» مدير بازنشسته تحقيقات و همکار سارجنت در دانشگاه مينه سوتا در دهه 1970 و فدرال رزرو ميناپوليس با «توماس سارجنت» انجام داده که در آن انتقادات وارد به اقتصاد کلان را بيان مي‌کند و از توماس سارجنت پاسخ مي‌خواهد.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733