آثار سوء افزایش جمعیت

آثار سوء افزایش جمعیت

دیگر این یک راز نیست که ما در حال از بین بردن سیاره خود و تمام کردن منابع آن با سرعت نور هستیم. اما بسیاری از ما به این واقعیت انکار نشدنی هیچ توجهی نمی کنیم. افزایش آلودگى تابعى از افزایش جمعیت است. آلوده کننده‌هاى محیط بسیار متنوع هستند و امروزه هیچ یک از منابع طبیعى مورد استفاده آدمى از گزند آلودگى کننده‌ها دور نمانده‌اند. تصاویر باور نکردنی زیر گوشه ای از آسیب های زیست محیطی،ایجاد شده توسط آدمی در این کره خاکی است. تصاویری که حقایق تلخ این تراژدی دردناک زیست محیطی و اجتماعی در پیرامونمان را بر ما آشکار می سازد.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733