نمایشگاه مجازی فارس Tag: آثار بین المللی

Tag: آثار بین المللی

کشورهایی که از لغو تحریم ایران ضرر می‌کنند!

کشورهایی که از لغو تحریم ایران ضرر می‌کنند! پیش از آنکه تحریم‌های غرب علیه ایران شدت گیرد، اگرچه نام امارات و چین در لیست بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران همواره وجود داشت اما در کنار این دو، کشورهای آلمان و سوییس هم همیشه جزو پنج شریک عمده ایران به ویژه در بخش واردات بوده‌اند.

Read more