Tag Archives: آثار بین المللی

15Apr/15

کشورهایی که از لغو تحریم ایران ضرر می‌کنند!

کشورهایی که از لغو تحریم ایران ضرر می‌کنند! پیش از آنکه تحریم‌های غرب علیه ایران شدت گیرد، اگرچه نام امارات و چین در لیست بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران همواره وجود داشت اما

Read More...