Tag: آب معدنی

قیمت نفت ایران ارزان‌تر از آب معدنی

قیمت نفت ایران ارزان‌تر از آب معدنی نفت ایران لیتری 950 تومان شد در ادامه سقوط آزاد قیمت طلای سیاه به محدوده بشکه‌ای 45 دلار، قیمت هر لیتر نفت ایران به 950 تومان کاهش یافت که کمتر از بهای یک بطری آب معدنی در بازار داخل کشور است. سقوط قیمت طلای سیاه در بازار جهانی…

Read more