Tag: آب‌منگل

پرنس ارفع

یکی از مهمترین افراد اثر گذار بر ایران و جهان که کمتر شناخته شده است، میرزا رضا خان ارفع می باشد. پرنس ارفع میرزا رضا دانش، ملقب به رضا خان ارفع یا پرنس ارفع، از رجال عهد ناصری، سرکنسول، وزیر مختار، سفیر، وزیر دادگستری و نامزد جایزه صلح نوبل بود.

Read more