، چنگیز خان

کمی با پولهای آنچنانی به هیجان بیائید

صد دلار

یک بسته صد تایی صد دلاری

اصلا صد هزار دلار

یک میلیون

میلیارد

آقا آخرش، یک ترلیون (هزار میلیارد) دلار شبیه به چیه؟ (more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail