18Feb/08

جملات کوتاه با معانی بلند

سالها بعد، ما بیشتر برای آنچه انجام نداده‌ایم، پشیمان هستیم تا آنچه انجام داده‌ایم. مارک تواین 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 میزان موفقیت شما در استفاده از وقت و کنترل زندگی، فقط بستگی دارد به اینکه

Read More...
23Jan/08

اینکوترمز: Incoterms

معرفی مختصر و ساده اینکو ترمز (اصطلاحات تجارت بین المللی) یکی از اصلی ترین موضوعات بحث صادرات و واردات یعنی اینکوترمز است. اینکوترمز مجموعه ای از اصطلاحات است که در قرارداد های

Read More...
08Dec/07

دراگون فروت یا میوه اژدها

دراگون فروت Dragon Fruit دراگون فروت (Pitaya) یک نوع کاکتوس است که میوه خوراکی دارد. این میوه بومی مکزیک است و در کشورهای آسیای شرقی مثل ویتنام نیز کشت میشود. میوه ی

Read More...