به گزارش «اقتصاد نیوز» ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﺗﺎﻣﻞ‌ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰ «ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺍﻭﺭﯼ» ﺍﺯ ﺣﺎﻣﯿﺎﻥ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﻜﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﺍﯼ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼ‌ﻧﮋﺍﺩ، رئیس دولت‌های نهم و دهم، ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻛﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺋﯿﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺬﯾﺐ ﯾﺎ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻭﺍﻛﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻩ است. ﺍﻟﺒﺘﻪ دﺭ ﺗﻮﯾﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ منتسب به او، ﺍﺷﺎﺭﻩ‌ﺍﯼ ﺑﻪ رئیسﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻨﺘﺨﺐ نشده است.

ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﻫﻢ‌ﺍﮐﻨﻮﻥ رئیس ﻣﺮﮐﺰ ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﻤﺎ (ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼ‌ﻧﮋﺍﺩ) ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﯼ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼ‌ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭﺯﺭﺍﯼی ﻛﻪ داوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ؛

– ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ رئیس ﺟﻤﻬﻮﺭ؛ ﻏﻼ‌ﻣﺤﺴﯿﻦ ﺍﻟﻬﺎﻡ
– رئیس ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؛ ﻣﻬﺪﯼ ﮐﻠﻬﺮ
– ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رئیس ﺟﻤﻬﻮﺭ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
– ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻓﻦ ﺍﻭﺭﯼ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﻣﯽ
– رئیس ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ؛ ﻋﻠﯽ ﺩﯾﻮﺍﻧﺪﺭﯼ
– ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ؛ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﺨﻮﺍﻩ
_ وزارت نفت: سیدشمس الدین حسینی
_ وزارت نیرو: علی ذبیحی
_ وزارت ورزش و جوانان : حسین رضازاده
_ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : عزت الله ضرغامی
_ وزارت کشور : مرتضی تمدن
_ وزارت صنعت، معدن و تجارت : سیدحسن موسوی
_ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری : علی اکبر صالحی
_ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح : رستم قاسمی
_وزارت راه و شهرسازی : علی نیکزاد
_ وزارت جهاد کشاورزی : صادق خلیلیان
_وزارت دادگستری : مرتضی بختیاری
_ وزارت بهداشت: محمدحسن طریقت منفرد
_وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی :علی اکبر محرابیان
_ وزارت امور اقتصادی و دارایی: محمدرضا فرزین
_ وزارت امور خارجه : ابوالفضل ظهره‌وند
_ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: حمید بقایی
_وزارت اطلاعات : روح‌الله حسینیان

Leave a Reply