کنگره آمریکا، مرکز قدرت آمریکا و نیرویی سیاسی است که عمدتا ناشناخته و یا آمیخته با سوءتفاهم است. کنگره شاخه قانونگذاری دولت فدرال ایالات متحده است و متشکل از دو بخش است:

مجلس سنا و مجلس نمایندگان. محل کنگره در ساختمان “کپیتال” (Capitol) در واشنگتن دی سی است. برای اینکه نام این ساختمان با کلمه ” capital”، به معنی پایتخت، اشتباه گرفته نشود نحوه هجی کردن آن را متفاوت کرده اند. ساختمان کنگره برفراز تپه کاپیتال (Capitol Hill) در انتهای شرقی میدان ملی واشنگتن (National Mall) قرار دارد و ساختمان آن در سال ۱۸۰۰ به اتمام رسیده است. مانند ساختمانهای اصلی قوای مجریه و قضائیه، ساختمان کنگره هم دارای معماری نئو کلاسیک و با نمایی سفید رنگ است.
اعضای هر دو مجلس از طریق انتخابات مستقیم انتخاب می شوند. اعضای دو مجلس معمولا از اعضای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه هستند و به ندرت برخی از آنها یا مستقل هستند و یا به دیگر احزاب کوچک تعلق دارند. حتما کاریکاتورها و طرحهای سیاسی از یک الاغ و فیل را در مورد شکل سیاسی آمریکا دیده اید؛ الاغ نماد حزب دموکرات و فیل نماد حزب جمهوریخواه است.
اعضای مجلس نمایندگان “خانم نماینده” و “آقای نماینده” خوانده می شوند و نمایندگان مجلس سنا –فارغ از جنسیتشان- با عنوان “سناتور”. از نظر کلی اعضای مجلس سنا هم خانم و آقای نماینده هستند اما در عمل این عناوین را فقط برای اعضا مجلس نمایندگان استفاده می کنند. کنگره آمریکا دارای ۵۳۵ عضو دارای حق رای است که از آن میان ۱۰۰ تن از آنها سناتور و بقیه ۴۳۵ نمایندگان مجلس نمایندگان هستند.
مجلس نمایندگان:
دوره خدمت نمایندگان این مجلس ۲ ساله است و هر نماینده وکیل مردم منطقه ای است. این نمایندگان از ۴۳۵ “منطقه کنگره ای” از سراسر کشور می آیند. هر ایالت بر اساس میزان جمعیتش به تعدادی از این مناطق کنگذه ای تقسیم می شود. به عنوان مثال، ایالت کالیفرنیا ۵۳ نماینده دارد، در حالی که هفت ایالت ازجمله دلِـُـوِر و آلاسکا هر یک تنها یک نماینده دارند.
مجلس سنا:
در مجلس سنا به جای اینکه هر ایالت بر اساس میزان جمعیتش نمایندگانی داشته باشد، ایالتها به طور مساوی هر یک دارای دو سناتور هستند.
مجلس نمایندگان و سنا شرکایی مساوی در مراحل وضع قوانین هستند. هیچ قانونی بدون تایید هر دو مجلس تصویب نمی شود، اما قانون اساسی به هر یک از مجالس برخی اختیارات ویژه ای را داده است. مجلس سنا معاهدات بین المللی و منصوبان رئیس جمهور را تایید می کند. سناتورها همچنین در کمیسیونهای مختلفی عضویت دارند که بر امور عمومی و بسیاری از فعالیتهای دولت نظارت دارند. از طرفی دیگر مجلس نمایندگان باید مطرح کننده همه طرحهایی باشد که موجب افزایش درآمد کشور می شوند.

Leave a Reply