بر اساس گزارش بانک جهانی
بهترین و بدترین گمرک‌های دنیا کدام‌اند؟

در گزارش شاخص عملکرد لجستیکی بانک جهانی، امتیاز کارایی گمرک در کشورهای مختلف اعلام شده که طبق این گزارش در سال 2014 میلادی گمرک نروژ بهترین و گمرک کنگو بدترین گمرک دنیا بوده است؛ در این گزارش اطلاعاتی در مورد ایران ارایه نشده است.

به گزارش بانک جهانی در سال 2014 میلادی نروژ بالاترین رتبه و کنگو پایین ترین رتبه را در کارایی گمرک داشته است. بر طبق این گزارش گمرک نروژ، آلمان، سنگاپور، هلند و انگلیس برترین گمرک های دنیا هستند.

در سال 2014 میلادی امتیاز گمرک نروژ برابر با 4.21 و در انگلستان برابر با 3.94 اعلام شده، این در حالیست که امتیاز گمرک کنگو که در انتهای این فهرست قرار دارد، برابر با 1.5 بوده و گمرک یمن دارای امتیاز 1.62 است.

این امتیاز بندی بر مبنای میزان کارایی پروسه ترخیص کالاها در گمرک است و در گزارش شاخص عملکرد لجستکی بانک جهانی به آن اشاره شده است. کشورهای کنگو و یمن از نظر شاخص عملکرد لجستیکی به ترتیب در جایگاه 157 و 151 دنیا قرار گرفته اند. به گزارش اقتصادنیوز، همچنین عراق که در این رده بندی از نظر شاخص عملکرد لجستیکی در جایگاه 141 دنیا قرار گرفته است، دارای یکی از ضعیف ترین نظامهای گمرکی در دنیا است. امتیاز گمرک عراق در این گزارش برابر با 1.98 بوده است. امتیاز گمرک کشورهای سوریه و افغانستان به ترتیب برابر با 2.07 و 2.16 بوده است و کشور بنگلادش از این نظر دارای امتیاز 2.09 است.

امتیاز گمرک قطر در این رده بندی برابر با 3.21 و امتیاز ترکیه برابر با 3.23 اعلام شده و امتیاز گمرک کشورهای اروپای غربی و ژاپن و امریکا بالغ بر 3.53 است. این کشورها از نظر شاخص عملکرد لجستیکی در دنیا رتبه کمتر از 30 دارند.

در گزارش بانک جهانی اطلاعاتی در مورد وضعیت گمرک ایران ارایه نشده است و دلیل عدم حضور ایران در این رتبه بندی، نبودن اطلاعات کافی در مورد عملکرد گمرک ایران در سال 2014 میلادی ذکر شده است.

منبع: اقتصاد انلاین

Leave a Reply