چتر مهربانی

چترِ خوب باران را متوقف نمیکند، اما کمک میکند آسوده زیر باران بایستیم.
ابرها به اسمان تكيه ميكنند، درختان به زمين و انسانها به مهرباني يكديگر.

قدر مهربانان زندگی خود را بدانید، سوء استفاده از مهربانی و نیکی چنین آدمهایی، از کثیف ترین خیانت ها، پلیدتر است.

زیبا

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733