وضعیت سود یا زیان بیمه اجباری شخص ثالث

در لینک سایت بیمه ایران که پس از اخطار از سوی بیمه مرکزی مطلبی نوشته شده بود، خودم قصد دارم تا به تجزیه و تحلیل کوتاهی دست بزنم.در این سایت نوشته شده که سالیانه 29 هزار نفر جان خود را در تصادات جاده ای از دست می دهند.مبلغی که بیمه ها مجبور به پرداخت هستند، (بجز مبلغ تصادفات کوچک شهری که منجر به فوت نمی شود) چهارصد میلیارد تومان است. سردار اشتری گفته بودند که در ایران 37 میلیون خودرو وجود دارد و در ضمن، سالیانه بیش از یک میلیون خودرو نیز به این تعداد اضافه می شود.

خب، با در نظر گرفتن مبلغ بیمه متوسط هشتند هزار تومانی، درآمد تقریبا سی هزار میلیارد تومانی را برای بیمه پیش بینی می کنم، با این سی هزار میلیارد تومان و دیه متوسط دویست میلیون تومانی، شرکت بیمه تحمل مرگ سالیانه 148 هزار نفر را دارد. یعنی بیش از پنج برابر.

من فکر کنم، به چیزی بیشتر از توانمدی های امروزه بیمه ها نیاز داریم. کل شرکت های بیمه ای در ایران، دارای تیم مدیریت بسیار ضعیف، تیم اجرایی بسیار بسیار بد و ضعیفتر از دیگران هستند.

قانون شکنی، سوء رفتار، بی فرهنگی و بی علاقگی در کل مردمان جامعه ما موج می زند و شرکت های بیمه هم از این مورد مستثنی نیستند.

و در نهایت، از ماست که بر ماست.

بیائید خوب باشیم.

بیائید مطالعه کنیم و با فرهنگ باشیم.

بیائید قانونمدار باشیم و به فکر افزایش کیفیت زندگی ود و دیگران باشیم.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733