قوانین زندگی

dexter

قوانین زندگی ای، که خودت برای خودت انتخاب کرده ای را، جوری برای خودت بنویس انگار که یک قاتل زنجیره ای روانی که نشانی خانه ات را می داند باید از آن همیشه نگهداری کند.

دکستر مورگان

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733