دو فایده شکست خوردن

  1. اول راهی را کشف کرده اید که مطمئنید به بیراهه است
  2. دوم جرات بیشتری برای کشف راه های بعدی یافته اید
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733