بیل گیتس 95درصد از دارایی اش را می بخشد

مصاحبه با بیل گیتس در این مورد به زبان انگلیسی از سایت معتبر تد

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733