آیا فقط دیوانگان غیر قابل پیش بینی هستند؟

آیا فقط دیوانگان غیر قابل پیش بینی هستند؟

خیر

هــــنــــوز در برخی جاهای جهان هستند دولتهایی که تصمیم می گیرند و ناگهانی بدون اطلاع رسانی، تصمیم های خود را به اجرا می گذارند.

ناگهانی

بدون اطلاع قبلی

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733