30Oct/18

بوها بر نحوه رفتار مؤثر هستند

بررسی جدید پژوهشگران کانادایی نشان می‌دهد که بوها نقش مهمی در نحوه رفتار موجودات دارند. حس بویایی که قدیمی‌ترین حس از حواس پنجگانه است، نقش بسیار مهمی در رفتارهای حیوانات و انسان‌ها

Read More...
01Oct/15

دانشمندان مغز یک کرم را درون یک ربات کارگذاشتند

زیر کاسه یک کرم شفاف، نیم کاسه ای از سیستم عصبی با 302 نورون است؛ این کرم یک میلی متری که تصویر آن در زیر آمده الگانس Caenorhabditis elegans نام دارد و

Read More...