ابوالبشر فرمانفرمائیان یکی از پسران عبدالحسین میرزا فرمانفرما بود. در جوانی مدتی ایلخان ایل زوله بود. در ایران بطور انحصاری از پاپیون استفاده می‌کرد. او فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه کلمبیا بود. در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران از مخالفین ملی شدن بود و مقالاتی از وی در روزنامه کیهان آن زمان به چاپ رسید. او مدتی پس از انقلاب ایران درگذشت. وی همسر دوم منیر شاهرودی فرمانفرمائیان بود.

[feather_share]

Leave a Reply