12 May 2018

دشمنی رادیو فردا با هویت ایرانی

رادیو فردا، این ارگان دولتی آمریکایی در اعلام خبر کاملا مغرضانه خبرپراکنی می کند، به اخبار این ارگان خبرپراکنی باور نداشته باشید.

هر خبری که این بنگاه دولتی پخش می کند به هدف تامین اهداف آمریکا و دشمنی با کل هویت ایرانی است، هویت ایرانی تشکیل شده از تاریخ، فرهنگ، دولت، و رژیم حاکم بر ایران است.

مواکدا از مردم خواهش می کنم تا اخبار بنگاه خبرپراکنی بی بی سی و رادی فردا را دنبال نکنند  از حکومت جمهوری اسلامی نیز، به عنوان یک هموطن و ایرانی، خواهش می کنم تصمیمات خود را مبتنی بر تعقل داخلی بگیرند نه بازتاب یا عکس العمل موضعی در قبال بیگانه ها.

بابک راستی

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

مخالفان امروزه کریپتو

جهت ثبت در تاریخ، باید دانست که مخالفان امروز کریپتوکارنسی ها آقایان وارن بافت، چارلی مانگر و بیل گیتس هستند.

دلایل آنها در واقع چه چیزهایی هستند و چرا این ثروتمندان با کریپتو علنا مخالفت می کنند با وجودی که شخصی مانند بیل گیتس قاعدتا باید حامی آن باشد، تاریخ قضاوت خواهد کرد.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733