نمایشگاه مجازی فارس Day: November 28, 2017

Day: November 28, 2017

شرایط لازم برای شرکت در کلاس های آموزش فرمول یک

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده کلاس های آموزشی فرمول و تجربه رانندگی با انواع ماشین های فوق العاده رانندگی کارتینگ (ماشین های کوچولوی یک نفره کارت) نخستین قدم در جاده ای است که به فرمول یک ختم می شود. بعد از رانندگی با ماشین های کارت، شما می توانید در مسابقات فرمول چهار، سپس فرمول…

Read more