نمایشگاه مجازی فارس Day: October 31, 2017

Day: October 31, 2017

مصائب دختر بودن و پسر شدن

داستان زندگی دختری که پسر بود مصائب جراحی معصومه برای سیاوش شدن! بلوار پیام نور ایلام، داخل خوابگاه بهزیستی هستیم. با اعتماد به نفس است و هیبتش سلامت به نظر می‌رسد. روی مبل خوابگاه نشسته و یک کلمه در میان شوخی می‌کند.متولد سال ١٣٦٧ است و لیسانس حسابداری دارد. اگر همه چیز خوب پیش برود،…

Read more
 

سفته

تعریف و تاریخچه سفته معنی و تعریف سفته: واژه سفته اكنون در عرف به سه صورت؛ به فتح سین، به كسر سین و به ضم سین رواج دارد. گر چه به لحاظ لغوی صحیح آن سفته به كسر سین است در جامعه به صورت سفته به فتح سین استعمال دارد. سفته به كسر سین به معنی…

Read more