نمایشگاه مجازی فارس Day: September 21, 2017

Day: September 21, 2017

سطح بررسی هوشیاری در بیماران کما رفته

بررسی سطح هوشياری و GCS بيماران بستری در ICU مقدمه : هوشياری consciousness دارای دو جزء بيداری ( arousal ) و آگاهی ( awareness ) می باشد بيداری مجموعه ای از پاسخهای اوليه به صورت باز شدن چشمها بطور خودبخودی يا در اثر تحريك دردناك، رفلكس قرينه، رفلكس مردمك و حركات خودبخودی چشمها يا بصورت…

Read more