22 Apr 2016

آمریکا از ایران 32 تن آب سنگین خرید

به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، جان کربی، دولت آمریکا، از طریق وزارت انرژی آمریکا، ۳۲ تن آب سنگین را از یکی از زیر مجموعه های سازمان انرژی اتمی ایران می خرد. این میزان آب سنگین بخش عمده ای از نیاز داخلی سال جاری آمریکا را برای اهداف صنعتی و تحقیقاتی تامین می کند. این معامله در حالی که کالایی حیاتی را برای صنایع آمریکا فراهم می کند، همچنین به ایران کمک می کند تا بخشی از آب سنگین مازاد خود بر اساس برجام را، به فروش برساند. همانطور که وزیر انرژی، ارنست مونیز گفت: ” اگر می خواهید از ایران آب سنگین بخرید، می توانید. این کار انجام شده. حتی ایالات متحده این کار را کرده است. “

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ابجد

به این جمله دقت کنید: “ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ” از هشت قسمت تشکیل شده که آنها را صورت می نامیم، این صور هشتگانه، با نام نخستین صورت آن، “ابجد” شناخته می شوند.

ترتیب حروف در زبان عبری-آرامی به همان ترتیب بالاست، یعنی

الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ

این امر مؤید آن است که عرب، الفبای خود را از قوم آرامی اسرائیل و از طریق نبطیان اقتباس کرده‌است. نبطیان قومی بودند که در غرب شبه جزیره عربستان، شرق آفریقا و زیر اسرائیل زندگی می کردند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

مارتین لوتر کینگ جونیور

زندگی و میراث مارتین لوتر کینگ جونیور

مارتین لوترکینگ جونیور زندگی خود را وقف مبارزه بدون خشونت برای برابری نژادی در ایالات متحده کرد. سومین دوشنبه ماه ژانویه، روز مارتین لوتر کینگ و یک روز تعطیل رسمی در ایالات متحده برای گرامیداشت میراث او است و شهروندان در این روز برای انجام خدمات داوطلبانه در جوامع شان به چالش کشیده می شوند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail