17Dec/15

چگونه گذشته را فراموش کنیم؟

چگونه گذشته را فراموش کنیم؟ فراموش کردن گذشته یعنی به ذات زمان اعتماد کنید: زمان می گذرد و شما هم باید از گذشته بگذرید. زخم هایتان به مرور التیام می یابند و

Read More...
17Dec/15

سبک های دلبستگی و عشق رمانتیک

سبک های دلبستگی و عشق رمانتیک نظریه دلبستگی «جان بالبی»(1969) نظریه ی دلبستگی را مطرح کرد. او و «مری اینسورت» معتقدند که همه ی کودکان بهنجار احساس دلبستگی پیدا می کنند و

Read More...
17Dec/15

اسپین زیر اتمی

اسپین یکی از خاصیت‌های بنیادی ذرات زیراتمی است که معادل کلاسیک ندارد و یک خاصیت کوانتومی بشمار می‌آید. نزدیک‌ترین خاصیت کلاسیک به اسپین اندازه‌ حرکت زاویه‌ای است. در مکانیک کوانتوم عملگر اسپین

Read More...