13Dec/15

چگونه پولدار شویم؟

وارن بافت 74 ساله، امسال به عنوان ثروتمندترین مرد جهان معرفی شد. او یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران جهان است؛ وی فعالیت خود را از سن سیزده سالگی به عنوان روزنامه‌فروش دوره گرد آغاز کرد

Read More...
13Dec/15

پارازیت؛ ضدعقل، ضدنظام، ضدسلامت؛ لطفا تمامش کنید!

 پارازیت؛ ضدعقل، ضدنظام، ضدسلامت؛ لطفا تمامش کنید! عصرایران؛ جعفر محمدی: زمانی هیچ کدام از برنامه هایی که از ماهواره پخش می شدند، به زبان فارسی نبودند. در آن سال ها، هر چند

Read More...