5 Dec 2015

زندگی کودکانه

big_noticeﺍﺯ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺮﻭزﯼ درزندگی ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮔﻔﺖ: « ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ» ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻨد: ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻨﺪ!

ﮔﻔﺖ: ﺳﺨﺖ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯿﺪ! ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺷﺶ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ.
ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯽﺩﻟﯿﻞ ﺷﺎﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﺳﺖ.
ﺳﻮﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﻧﺪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ.ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﻝ ﻧﻤﯽﺑﻨﺪﻧﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ: ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺁﺷﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻢ ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺷﺸﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

پس: کودکانه زندگی کنیم.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ضرورت بازنگری در قانون ورشکستگی

ضرورت بازنگری در قانون ورشکستگی

کی از نماگرهای سنجش شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، نماگر «حل و فصل ورشکستگی» است. براساس گزارش بانک جهانی و موسسه تامین مالی بین‌المللی(IFC) در سال 2014 مدت زمان خاتمه ورشکستگی در ایران 5/4 سال، هزینه ورشکستگی 9 درصد و نرخ بازستانی 4/22 درصد اعلام شده و ایران در نماگر ورشکستگی در بین 189 کشور مورد بررسی، رتبه 129 را کسب کرده است. در سطح کشور ورشکستگی به‌عنوان امری ناپسند قلمداد می‌شود و اگر یک واحد اقتصادی حتی برای یک مرتبه دچار آن شود دیگر در سطح بازار نمی‌تواند فعالیت کند. به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، دلیل اصلی این موضوع ناآگاهی و قدیمی بودن قانون ورشکستگی کشور است.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

دیوید فریدمن درباره میلتون فریدمن

فریدمنهاگفت‌و‌گوی اختصاصی با دیوید فریدمن درباره میلتون فریدمن

شورش پسر بر پدر

دیوید فریدمن به دنیای بدون دولت فکر می کند اما پدرش به دولت حداقلی فکر می کرد

یکشنبه، بیست و هشتم دی 1393 – 10:43 صبح

گرچه میلتون فریدمن به دولت حداقلی اعتقاد داشت اما پسرش دیوید فریدمن پا را جلوتر گذاشته و به دنیای بدون دولت فکر می‌کند.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

نکات‌طلایی خرید‌خودروی دست‌دوم در‌ایران

نکات‌طلایی خرید‌خودروی دست‌دوم در‌ایران

شاید در نظر بسیاری از افراد، خرید خودروی دست دوم کار چندان دشواری به نظر نرسد، ولی واقعیت این است که نکات ساده اما مهمی در این خصوص وجود دارد که متاسفانه برخی خریداران بدون اطلاع از آنها خواسته یا ناخواسته خود را به دردسر ماشین دست دوم می اندازند.

امروزه علاوه بر بازارهای سنتی خرید و فروش خودرو که در آن امکان مشاهده اولیه خودرو فراهم است، سایت های اینترنتی مشابه نیز از رونق خوبی بر خوردارند که البته همین گسترش تعداد آگهی های خودروهای فروشی، گاه منجر به سردرگمی و اشتباه خریداران میشود.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

تابش موجودات زنده

“تابش” درجات مختلفی دارد، یک سری از تابشها در میدان رادیواکتیو، دسته ای در دید بصری، دسته ای در محدوده شنیداری و گروهی هم در مرزهای این تابشها قرار دارند. این مقاله، نوشته بابک راستی، به بررسی تابش نورمرئی از موجودات زنده ای مانند کرم شب تاب و گیاهان تراریخته می پردازد.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

پنهانکاری و آزادی

لحظه ای درباره میزان انرژی ای فکر کنید که باید صرف پنهان کردن چیزی از خودتان و جهان کنید. میوه ای بردارید؛ برای مثال یک پرتقال بزرگ و تمام مدت روز آن را همراه خود به این طرف و آن طرف ببرید. این پرتقال را دور از چشم های خود نگه دارید و سعی کنید در تمام طول روز آن را طوری در دست داشته باشید که دیگران نتوانند آن را ببینند.
پس از چند ساعت دقت کنید که چه میزان انرژی صرف این کار می کنید.
این کاری است که بدن ما در طول روز انجام می دهد. با این تفاوت که فقط یک میوه در اینجا وجود ندارد، بلکه تعداد میوه های زیادی هست که باید آنها را از خود و جهان پنهان نگه دارید.
هنگامی که بالاخره اجازه می دهید این واقعیت ها درباره خودتان به سطح بیاید، احساس رهایی خواهید داشت. در این وضع انرژی اضافی که صرف پنهان کردن این موارد می کردید در اختیارتان خواهد بود تا از آن برای رشد شخصی و رسیدن به هدف هایتان استفاده کنید.
ما به اندازه اسرار نهانی مان به بیماری های مختلفی مبدل می شویم. این اسرار اجازه نمی دهند ما واقعا خودمان باشیم، اما هنگامی که با خودتان در صلح و آشتی قرار می گیرید، جهان نیز همین اندازه صلح و آرامش را در زندگی تان بازتاب خواهد داد. هنگامی که با خودتان در هماهنگی هستید، با دیگران در هماهنگی خواهید بود.

کتاب جوجه اردک زشت درون/نوشته دبی فورد

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

نوع‌دوستی

نتیجه تحقیقی جدید: نوع‌دوستی ذاتی نیست!

روانشناسان دانشگاه استنفورد در تلاش برای حل یکی از مورد بحث‌ترین مفاهیم روانشناسی در مورد ذاتی یا اکتسابی بودن نوع‌دوستی به انجام مجموعه جدیدی از آزمایشات پرداخته‌اند که نشان داده نوع دوستی از عوامل محیطی تبعیت کرده و ذاتی نیست.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733