نمایشگاه مجازی فارس Day: November 24, 2015

Day: November 24, 2015

دقت کردید؟

دقت کردید… انسانهای صادق به صداقت حرف هیچکس شک نمی کنند و حرفِ همه را باور دارند. انسانهای دروغگو تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ می گویند. انسانهای امیدوار همواره در حال امیدوار کردن دیگرانند. انسانهای نا امید همیشه آیه یاس می خوانند. انسانهای حیله گر معتقدند که همه مشغول…

Read more
 

گزيده بيانات رهبر انقلاب در دیدار با پوتین

دوشنبه 2آذر 94 * ما هيچ اعتمادي به امريکايي‌ها نداريم و با چشمان باز، رفتار و عملکرد دولت امريکا را در اين قضيه (هسته اي)تحت نظر داريم *امريکايي‌ها هميشه تلاش مي‌کنند رقباي خود را در موضع انفعال قرار دهند اما شما اين سياست را خنثي کرديد *امريکايي‌ها در نقشه‌اي بلندمدت، درصددند با تسلط بر سوريه…

Read more
 

علت های روان شناختی مجرد ماندن

علت های روان شناختی مجرد ماندن این عوامل کدام اند و به عنوان یک فرد، چه قدر می توانیم در رفع آن ها موثر باشیم؟ پول یکی از عناصر مهم برای ازدواج است. زمینه های اجتماعی و فرهنگی هم همین طور، اما آیا فراهم بودن هر کدام از این عوامل و یا صرفا هر دوی…

Read more
 

کاربرد الماس

صنایع سنگ های گرانبها، مانند جوهرات، تراش جواهرات و جواهر سازی صنایع شیمی و الکتریک،، مانند الکترود، سنسور، پراب، نیمه رساناها صنایع پزشکی، مانند شیمی درمانی، چاقوهای پزشکی، لوازم پزشکی، ابزارهای برش خاص صنایع اپتیک، مانند، قسمتهایی که به نحوی با فرابنفش، مادون قرمز، امواج و … در ارتباطند و لیزر صنایع الکترونیک و پرتوی،…

Read more