07Nov/15

شخصیت شناسی ژانرهای مختلف فیلم

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد بسیاری از خصوصیات شخصیتی و اخلاقی افراد را می‌توان از روی ژانر فیلم‌هایی كه به تماشای آن علاقه دارند شناخت. بهزاد تریوه، متخصص روانشناسی و مشاور خانواده و

Read More...
07Nov/15

چند توصیه برای آرامش بیشتر در زندگی

چند توصیه برای آرامش بیشتر در زندگی ‌زندگی در شلوغ بودن و عجله کردن خلاصه نشده است، بلکه مکانی برای اندیشیدن، خلق کردن و برقراری ارتباط با کسانی است که دوستشان داریم.

Read More...