10May/15

رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری

گزارش 2015 مجمع جهانی اقتصاد از رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری ایران؛ ارزان‌ترین مقصد سفر در جهان ایران در شاخص‌های رقابت‌پذیری گردشگری، با یک رتبه صعود، در جایگاه نودوهفتم جهان قرار گرفت. به گزارش

Read More...
10May/15

یازده اشتباه مالی متداول را بشناسید

11 اشتباه مالی متداول را بشناسید تمرکز بیش از اندازه به نوسانات بازار سهام، تنها باعث استرس بیشتر می‌شود. پس وقتی دیدید بازار درحال سقوط است، خودرا مشغول تفریحات، سرگرمی‌ها و خانواده

Read More...