06Mar/15

نمره به استقلال بانک مرکزی

یافته‌های یک پژوهش از نشریه «روند» نشان می‌دهد نمره به استقلال بانک مرکزی بررسی‌های یک گزارش از نبود استقلال بانک مرکزی در ایران خبر می‌دهد. این پژوهش با بررسی 5 معیار «اهداف

Read More...
06Mar/15

ایرانی‌ها سیزدهمین مشتری خودرو در جهان

ایرانی‌ها سیزدهمین مشتری خودرو در جهان بر اساس این گزارش، ایرانی ها سیزدهمین خریدار بزرگ خودرو در جهان در سال 2014 شناخته شده اند. فروش خودرو در ایران طی سال های 2012و

Read More...