26Jan/15

شجاعت، موهبتی مقدس در درون شماست.

شجاعت، موهبتی مقدس در درون شماست. مهم ترین دستاورد شجاعت این است که خودتان هستید با تمام ویژگی هایی که دارید بدون عذرخواهی ،بدون توجیه و بدون نیاز به نقابهایی برای پوشاندن

Read More...
26Jan/15

تفاوت سیم‌کشی مغز زنان و مردان در پردازش احساسات

تفاوت سیم‌کشی مغز زنان و مردان در پردازش احساسات تفاوت سیم‌کشی مغزی مردان و زنان برای دانشمندان شناخته شده است اما محققان سوئیسی اخیرا نمونه دیگری از آن را آشکارسازی کرده‌اند.

Read More...
26Jan/15

مراحل رشد شخصیت در انسان

مراحل رشد شخصیت در انسان تعریف رشد شخصیت، رشد و ارتقای الگوهای رفتاری است که موجب متمایز شدن فرد می‌شود. رشد شخصیت با جلو رفتن روحیات، عادات و محیط فرد اتفاق می‌افتد.

Read More...