08Jan/15

پدیده ازدواج سفید = غیر رسمی = ثبت نشده

افزایش ازدواج‌های سفید در جامعه کم کم به سمتی پیش می رود که باعث نگرانی شدید خانواده ها شده است؛ منظور از ازدواج سفید ازدواج‌هایی است که طرفین در هیچ محضری نسبت

Read More...
08Jan/15

روایت بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی

تورم ماهانه آذر نسبت به آبانماه 1393 بیشتر شد شاخص سفته و برات به اجرا گذاشته شده بیشترین رشد و میزان چک‌های مبادله شده بیشترین کاهش را دربین شاخص های اقتصادی در

Read More...
08Jan/15

فیلترینگ تنها راه برای مقابله با تهاجم فرهنگی نیست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با تأکید بر اینکه فیلترینگ تنها راه برای مقابله با تهاجم فرهنگی نیست گفت: باید با اجرای برنامه‌های فرهنگی و شتاب در این زمینه جوانان

Read More...
08Jan/15

دفتر کار ریاست جمهوری آمریکا

دفتر کار ریاست جمهوری آمریکا به دستور پرزیدنت تفت در سال ۱۹۰۹ و به دست مهندس آمریکایی Nathan C. Wyeth طراحی و ساخته شد. این اتاق بخاطر شکل بیضوی اش Oval Officeنام

Read More...