Month: June 2008

نکاتی در مورد رانندگی

1. قبل از حرکت، صندلی و آینه‌ها را متناسب با وضعیت بدنی خودمان تنظیم کنیم. 2. هنگام فکر کردن به تغییر جهت و قبل از هر اقدام دیگر، ابتدا از دسته‌ راهنما استفاده کنیم و تصمیم‌مان را به سایر رانندگان اطلاع بدهیم. 3. در صورت دیدن موانع غیر قابل پیش‌بینی (خودروهای تصادف‌کرده، لاشه‌ی حیوانات و…

Read more