تفاوت سیم‌کشی مغز زنان و مردان در پردازش احساسات

تفاوت سیم‌کشی مغزی مردان و زنان برای دانشمندان شناخته شده است اما محققان سوئیسی اخیرا نمونه دیگری از آن را آشکارسازی کرده‌اند.

محققان دریافتند که زنان بیشتر از مردان تصاویر احساسی را از لحاظ عاطفی تحریک کننده می‌خوانند و بیشتر احتمال دارد که آن‌ها را بخاطر بسپارند.

این بررسی مقیاس بزرگ توسط دانشمندان دانشگاه باسل بر تعیین ارتباط وابسته به جنسیت بین احساسات، عملکرد حافظه و فعالیت مغزی تمرکز داشت.

به گفته محققان، تفاوت جنسیتی در پردازش احساسات و حافظه به دلیل مکانیزم‌های متفاوت است.

گفته می‌شود که زنان اغلب وقایع عاطفی را بیشتر از مردان به لحاظ احساس تحریک‌کننده می‌یابند.

پژوهشهای قبلی نشان داده‌اند که احساسات بر حافظه انسان تاثیر می‌گذارند؛ هر چه یک موقعیت احساسی‌تر باشد، بیادسپاری آن محتمل‌تر است.

این امر باعث بروز این پرسش می‌شود که آیا زنان به دلیل روشی که برای پردازش احساسات دارند، از عملکرد بهتری در آزمون‌های حافظه نسبت به مردان برخوردارند یا خیر.

محققان در تلاش برای پاسخ به این پرسش، با کمک 3398 داوطلب از چهار کارآزمایی کوچکتر توانستند نشان دهند که زنان بیشتر از همتایان مردشان تصاویر احساسی بویژه موارد منفی را به لحاظ عاطفی تحریک‌کننده خوانده بودند.

اگرچه در مورد تصاویر خنثی هیچ تفاوت مرتبط با جنسیت در ارزیابی احساسی وجود نداشت.

در آزمون حافظه متعاقب آن، شرکت‌کنندگان زن تصاویر بسیار بیشتری را نسبت به شرکت‌کنندگان مرد بیاد می‌آوردند. جالب اینجا بود که زنان از مزیت خاصی نسبت به مردان در یادآوری تصاویر مثبت برخوردار بودند.

محققان با استفاده از داده‌های fMRI تعداد 696 داوطلب همچنین توانستند نشان بدهند که ارزیابی قویتر تصاویر دارای احساس منفی توسط داوطلبان زن با فعالیت فزاینده مغزی آن در مناطق حرکتی مرتبط است.

این یافته‌ها می‌تواند از باور رایج در مورد اینکه زنان بیشتر از مردان عواطفشان را بیان می‌کنند، حمایت کند.

یافته‌ها همچنین به ارائه درک بهتر از تفاوت‌های خاص جنسیتی در پردازش اطلاعات کمک می‌کند.

این دانش اهمیت فوق‌العاده دارد زیرا بسیاری از بیماری‌های عصبی روانی دارای تفاوت‌های مرتبط با جنسیت هستند.

Klara Spalek, Matthias Fastenrath, Sandra Ackermann, Bianca Auschra, Xdavid Coynel, Julia Frey, Leo Gschwind, Francina Hartmann, Nadine Van Der Maarel, Andreas Papassotiropoulos, Dominique De Quervain and Annette Milnik. Sex-Dependent Dissociation between Emotional Appraisal and Memory: A Large-Scale Behavioral and fMRI Study. Journal of Neuroscience, January 2015
isna
وبسایت: http://www.neurosafari.com/

Leave a Reply