قديما شبا تو بالا پشت بوم ميخوابيديم و ستاره ها رو مي شمرديم و دلمون به وسعت يه آسمون بود.
اين روزها چشم ميندازيم به سقف محقر اطاقمون و گرفتاريامونو مي شمريم!

قديما يه تلويزيون سياه و سفيد داشتيم و يه دنياي رنگي،
اين روزا تلويزيوناي رنگي و سه بعدي و يه دنياي خاکستري!

قديما اگه نون و تخم مرغ تموم ميشد راحت مي پريديم و زنگ همسايه رو هر ساعتي از شبانه روز مي زديم و کلي باهاش مي خنديديم
اين روز ها اگه همزمان در واحد اونا باز شه بر ميگرديم تا که مجبور نشيم باهاش سلام عليک کنيم!

قديما از هر فرصتي استفاده مي کرديم که با دوستا و فاميل ارتباط داشته باشيم چه با نامه چه کارت و چه حضوري.
اين روزها با “بهترين دستگاه هاي رسانه اي” هم ارتباط با هم نداريم!

قديما تو يه محله جديد هم که مي رفتيم با دقت و اشتياق به همه جا نگاه مي کرديم.
اين روزها دنيا را از پشت دوربيناي عکاسي و فيلمبرداري مي بينيم!

قديما خيلي چيزا کم بود و دلمون دریا بود،
اين روزها خيلي چيزا هست ولي از دل کوک خبري نيست!

قديما تو قديما موند..

Leave a Reply