با به زیر ۳۰ دلار رسیدن هر بشکه نفت که حدود ۲۰۰ لیتر نفت خام ظرفیت دارد در دیماه 1394 عملا قیمت هر بشکه نفت از قیمت خود بشکه که قرار است نفت را در خود جای دهد ارزانتر شده است.

در مقاله ای که روزنامه ایندپندنت به چاپ رسانده است ضمن اشاره به به پایان رسیدن تحریم اقتصادی ایران، به سقوط هر چه بیشتر نفت اشاره شده است.

در همین مقاله به مقایسه بین قیمت یک لیتر نفت با یک بطری آب اشاره شده است و در ادامه، قیمت یک بشکه نفت را ارزانتر از دو پیتزا یا یک شلوار لی و … برآورد کرده است.

نکته جالب توجه اینکه با وجود کاهش ۸۰ درصدی قیمت نفت در طی دور جدید کم شدن قیمت ها، پمپ بنزین ها فقط کمتر از ۵ درصد از قیمت شان کاسته اند.

آخرین گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که اگر درخواست کمتر برای نفت با توجه به وضعیت اقتصادی بد چین وعرضه نفت ایران در بازار همچنان ادامه یابد، می توان شاهد بشکه نفت ۱۰ دلاری هم بود.

Leave a Reply